Velmi nám záleží na ochraně Vašeho soukromí. Naše směrnice pro ochranu dat popisují, jaký druh informací na naší webové stránce od Vás získáváme a jak s těmito informacemi nakládáme. ŠAFY production s.r.o., jako provozovatel těchto webových stránek  si vyhrazuje právo, tyto směrnice kdykoli aktualizovat, o čemž Vás budeme na této webové stránce vždy informovat.
 
Jaké osobní informace ŠAFY production ukládá?
Pokud navštívíte naši webovou stránku, zaznamená náš web server kvůli bezpečnosti systému dočasně jméno domény nebo IP adresy dotazujícího se počítače, datum přístupu, dotaz datového souboru klienta (jméno souboru a URL), http odpovědní kód, webovou stránku, ze které nás navštívíte a počet bytu přenesených v rámci spojení.
V určitých případech ukládáme některé informace ve formě tzv. „Cookies“ (viz. dole) na Vašem počítači.ŠAFY production  v žádném případě nezíská data, ze kterých se dá vyčíst identita jednotlivého návštěvníka, s výjimkou toho, kdy nám sami Vaše osobní data poskytnete. ŠAFY production nepoužívá žádné technologické pomocné prostředky, které jsou cílené na identifikaci návštěvníka.
 
Jak používá ŠAFY production opatřené informace?
ŠAFY production používá opatřené informace jen k účelům technické administrace webové stránky a ke splnění Vašich přání a požadavků, stejně tak jako i ke zlepšení nabízených služeb a webové stránky. Jen tehdy, pokud jste nám před tím dali souhlas, využijeme tato data na ankety vztahující se k produktům a k našim marketingovým účelům. 
 
ŠAFY production neposkytuje Vaše údaje žádné třetí osobě. 
ŠAFY production nedává Vaše údaje k dispozici žádné třetí osobě, s výjimkou toho, pokud je to nutné na základě platných zákonů, policejního vyšetřování nebo soudního procesu, kdy jsou tyto informace důležité. Demografické informace v anonymní formě mohou být eventuálně třetí osobě poskytnuty.
 
Cookies
Jako mnoho jiných komerčních webových stránek využíváme eventuálně standartní technologii, tzv. „Cookie“, abychom získali informace o tom, jak je naše webová stránka používána. Cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá na pevném disku Vašeho počítače (pokud to Váš webový prohlížeč povolí) a který může být později vyvolán, abychom Vás u nás identifikovali. Technologie Cookie byla vyvinuta proto, aby webová stránka rozpoznala prohlížeč návštěvníka jako opakujícího se návštěvníka a mohla uložit a znovu vyvolat preference, které návštěvník při návštěvě stránky nastavil. Cookie může být přečten pouze z webové stránky, která to vytvořila. Cookies mohou bezpečně uložit heslo zákazníka, personalizovat homepage, zadat, které části webové stránky jsou navštěvovány, nebo sledovat učiněný výběr, např. výběr do „nákupního košíku“. Naše Cookies zaevidují jméno Vaší domény a sledují Vaše kliknutí na naší webové stránce. Cookie nemůže vyvolat z Vašeho pevného disku žádná jiná data ani Vaši e-mailovou adresu a nemůže přenášet žádné počítačové viry. Cookies zjednodušují Vaše používání webové stránky, slouží bezproblémovému fungování a pomáhají nám zajistit bezpečnost webové stránky. Cookies nemohou Vašemu počítači uškodit a neobsahují žádná osobní či soukromá data.